Materiálový report: Konkrétní důkaz vašeho ekologického chování


Program OWA vám poskytuje konkrétní důkaz vašeho závazku – a závazku vaší společnosti. Náš systém dohledatelnosti umožňuje kompletně monitorovat životní cyklus použitých kazet. Je to tedy skutečný důkaz o závazku vaší společnosti k udržitelnému rozvoji.

Co je Materiálový report?

Materiálový report je dokument, který certifikuje všechna data týkající se Zpětného odběru OWA a přesně určuje, co se stalo s použitými kazetami z vaší společnosti.

Tyto informace jsme schopni poskytovat díky zpětnému odběru na míru, který nám umožňuje vysledovat vaše kazety napříč celým procesem; od zpětného odběru až po recyklaci. Toto monitorování – prováděné počítači a přizpůsobené na míru každé společnosti – umožňují štítky s čárovým kódem nalepené na sběrných boxech, které spotřebitele identifikují.

Materiálový report potvrzuje, že hmotnost odebraných použitých tonerových kazet je stejná jako hmotnost zpracovaných kazet. Materiálový report také uvádí, kolik kazet je renovováno, kolik z nich je rozebráno a popisují se v něm také druhotné suroviny, které jsou vráceny do výrobního procesu.

Materiálový report obsahuje následující informace:

1. Analýza položek shromážděných z vaší společnosti:

 • množství a váha shromážděných inkoustových kazet
 • množství a váha shromážděných tonerových kazet
 • rozdělení shromážděných tonerových kazet podle značky

2. Data týkající se zpracování položek shromážděných z vaší společnosti:

Rozdělení podle použitelnosti kazet:

 • množství a váha opakovaně použitelných tonerových kazet
 • množství a váha tonerových kazet, které nelze opakovaně použít

Recyklace rozebraných tonerových kazet:

 • váha zpracovaných materiálů
 • podrobnosti o zpracovaných materiálech (podle hmotnosti a podle procentního poměru z demontované­ho celku)

3. Posouzení sníženého dopadu na emise CO2: 

 • Snížený dopad na emise kg CO2 ve srovnání s tradičním procesem spalování
 • Snížení emisí CO2 odpovídající kilometrům ujetým autem

Všechny tyto údaje lze využít pro zpracování vašeho CSR reportu.

Efektivní nástroj pro jednoduchou, praktickou a na míru šitou politiku společenské odpovědnosti (CSR)

Program OWA přispívá ke snížení dopadu vaší práce na životní prostředí. Tím vám pomůže dosáhnout cílů CSR. Materiálový report je užitečným nástrojem pro podniky, protože názorně ukazuje, jaký dopad mají jejich aktivity na životní prostředí (zejména z hlediska produkce odpadu a klimatických změn).   Materiálový report můžete využít pro tvorbu CSR reportu:

 • v rámci stávajících právních předpisů: článek 255 francouzského zákona Grenelle II, vyhláška 2012–577 ze dne 24. dubna 2012, o povinnostech společností být transparentní v sociálních a environmentálních otázkách;
 • anebo použití zadávacích podmínek týkajících se CSR a mimo finančního vykazování: Globální pakt OSN (zásady 8 a 9), GRI4, OECD (princip 6).

  Materiálový report je pomůcka připravená k okamžitému použití a splňuje kritéria posuzování vlivu na životní prostředí.

Jak je možné využít Materiálový report pro CSR report?

Materiálový report vám vygenerujeme a vy si v něm můžete ověřit množství kazet odebraných z vaší společnosti za dané období.   S vaším Materiálovým reportem máte po ruce přesné údaje, které je vhodné zahrnout do celkového CSR reportu. Je možné je použít následujícím způsobem:

Data pro oddíl „odpadové hospodářství“ v CSR reportu

Program OWA je příležitost k recyklování odpadu a tím snižování jeho množství. Můžete jej využít pro:
1. vyčíslení renovovaných kazet v poměru ke všem zakoupeným kazetám. To je užitečné, pokud vyhodnocujete, jak vám ukládá norma GRI4-EN2, poměr zboží vyrobeného z recyklovaných materiálů.
2. porovnání objemu zakoupených kazet podle typu (inkoustová, tonerová, zásobník) a objemu odebraných kazet; podle typu můžete vypočítat míru odběru tiskových kazet a tím i účinnost vašeho třídicího systému.
3. materiálový report, který udává celkovou váhu odpadu z kazet, které jste poslali do OWA a co se s nimi stalo (zda byly opětovně použity nebo byl jejich materiál zrecyklován); díky tomu můžete konsolidovat celkovou váhu odpadu podle typu a způsobu zpracování (GRI4-EN23).

Data pro oddíl „klimatická změna“ v CSR reportu

Materiálový report také poskytuje hodnocení snížení uhlíkové stopy, vyplývající z recyklačního řešení OWA ve srovnání s tradičním postupem spalování. To je další pozitivní činitel snížení vaší uhlíkové stopy!  
Jdeme na to!