Tiskové služby OWA pro malé a střední firmy

OPS (OWA Print Services) je řešení tiskových služeb na klíč. OPS rozklíčuje a zoptimalizuje náklady na tisk, přizpůsobí se stávající skladbě tiskáren bez ohledu na jejich značky a zbaví vás starostí s nákupem spotřebního materiálu, údržbou a správou tiskáren a multifunkčních zařízení.

Vyzkoušejte naše řešení na 1 měsíc a dostanete tipy jak snížit náklady na tisk nejméně o 30 %!

Jak tisková služba OWA funguje

Zdarma vám dodáme jednoduchou aplikaci, která bude hlídat tiskárny za vás. Zajistí včasné dodávky spotřebního materiálu a v případě potřeby iniciuje technické zásahy na opravy tiskáren. To vše na konci každého čtvrtletí vyúčtuje jako službu pro všechna zařízení pod smlouvou.

Blue Angel

Německý ekologický certifikát, který potvrzuje, že množství toxického odpadu z označeného výrobku se kontroluje a přísně dodržuje. Potvrzení Blue Angel tedy přispívá ke snížování odpadních produktů a šetření přírodních zdrojů a zároveň k přísnějšímu dodržování zdravotních a bezpečnostních norem na pracovišti.

NF Environnement

Dobrovolné potvrzení vydávané francouzským úřadem AFNOR, které stvrzuje omezování vlivu výrobku na životní prostředí po celou dobu jeho životnosti. Výrobek také musí vyhovovat podmínkám ochrany životního prostředí a využitelnosti. Používání výrobků „NF Environnment“ přispívá k ekologicky odpovědnému chování spotřebitele.

Nordic Ecolabel

Potvrzení, že při výrobě tonerových kazet s tímto certifikátem se vyprodukovalo méně odpadu a spotřebovalo méně energie a surovin. Certifikát zároveň ručí za kvalitní recyklaci vypotřebovaného výrobku.

Jednoduché, ekonomické a ekologické řešení

Řešení OPS je ihned dostupné pro všechny vaše tiskárny a multifunkční zařízení. Smlouva je jednoduše realizovatelná a flexibilní. Náš tým vám pomůže s optimalizací správy vašich tiskových zařízení a umožní vám dosáhnout v průměru 30% úspory nákladů na tisk. Tiskové služby OWA zároveň minimalizují vliv firemního tisku na životní prostředí.

Ekologický přístup
 • Optimalizace životnosti zařízení
 • Integrovaný sběr použitých kazet bez poplatků
 • Individuální materiálový report
Zjednodušení
 • Jediná faktura za všechna vaše tisková zařízení
 • Jedno kontaktní místo pro jejich správu
 • Dostupná a efektivní služba podpory
Snížení nákladů
 • Optimalizované celkové náklady na vlastnictví
 • Pevné ceny po dobu trvání smlouvy
 • Konkurenceschopné ceny za stránku
Žádné starosti
 • Optimalizace životnosti zařízení
 • Integrovaný sběr použitých kazet bez poplatků
 • Individuální materiálový report
Úspora času
 • Žádné vystavování objednávek
 • Žádný nedostatek spotřebního materiálu
 • Žádné starosti se zásobami

Jedinečnost řešení OPS

Na rozdíl od řešení MPS nabízených výrobci tiskáren, tiskové služby OWA představují zcela nový princip správy tiskáren, který nevyžaduje žádné změny hardwaru a umožňuje profitovat z výhod značky OWA.
 
Jsme výrobci spotřebního materiálu
Spotřební materiál představuje 40 % ceny za vytisknutou stránku. Naše řešení garantuje kvalitu tisku, spolehlivost a reálné úspory díky velkokapacitním kazetám.
Jsme nezávislí na výrobcích tiskáren
OPS je program pro správu více značek tiskáren i více technologií tisku. Naším záměrem není prodávat nová zařízení. Nebudeme vám proto nutit nové a předimenzované stroje.
Garantujeme ekologické zpracování použitého spotřebního materiálu
OWA je ucelený program výroby, sběru, renovace a recyklace tiskových kazet.

Využijte naší zaváděcí nabídky

 • Monitorujte svá tisková zařízení 1 měsíc zdarma.
 • Nechte si poradit, jak snížit náklady nejméně o 30 %.

*Nabídka tiskových služeb OWA je určená všem malým a středním firmám s více než 5 tiskárnami a poskytujeme ji prostřednictvím naší sítě nebo našich prodejních partnerů