Zodpovědný 3D tisk


3D tisk je moderní tzv. aditivní způsob výroby, při němž výrobek vzniká přidáváním vrstev materiálu. Aditivní výroba vytváří objekt na základě prostorového (trojrozměrného) modelu vytvořeného v počítači. Podle tohoto modelu pak „3D tiskárna“ vrství materiál až do vytvoření výrobku. Nejrozšířenější způsob 3D tisku je ten, kde se jako nanášený (tiskový) materiál používají plastové struny (filamenty).

Náš cíl: propagovat zodpovědný 3D tisk

V rámci programu OWA dodáváme pro tuto technologii 3D tisku filamenty, které vyrábíme recyklací použitých tonerových kazet. Při aditivní výrobě, jakou je 3D tisk, se mj. významně snižuje množství spotřebovaného materiálu ve srovnání se subtraktivními postupy. Vlastní 3D tisk je bezodpadový. Oba uvedené principy, recyklace a šetrné nakládání s materiály, souzní s našimi hodnotami trvale udržitelné ekonomiky. Odpovědnost za životní prostředí je jedním ze základních kamenů tohoto nově vznikajícího odvětví. Výroba biologicky rozložitelných tiskových strun, strun z recyklovaných materiálů a poskytování služby odběru jsou úkoly, které jsme si v rámci program OWA vytýčili. Obě tyto role jsou naplňovány pomocí lokálních distribučních kanálů.

Filamenty OWA pro 3D tisk: PS, TPU a PLA

Nabídkou tiskových strun z polystyrenu (PS) se OWA stala průkopníkem v materiálu, který se donedávna v 3D tisku vůbec nepoužíval. Při výrobě polystyrenových tiskových strun OWA se dává nový život starým materiálům, v první řadě použitým tonerovým kazetám, které společnost ARMOR odebírá a recykluje. Výsledkem jsou o 30 % nižší emise CO2 v porovnání s nově vyrobenými tiskovými strunami. Program OWA využívá pro své tiskové struny rovněž plastů z biologického materiálu PLA (kyselina polymléčná) nebo termoplastický polyuretan (TPU), který je vyroben recyklací pružného a odolného plastu používaného při výrobě lyžařských bot.