Tonerové kazety

Naše ekologické tonerové kazety jsou ze 100 % renovované. Garantují nízké náklady na tisk při zachování nejvyšší tiskové kvality a zanechávají minimální ekologickou stopu!

Barevné tonerové kazety - opravdová odbornost

ARMOR je specialistou na barevné tonerové kazety. Při jejich vývoji staví na svých odborných znalostech založených na:

  • vyzkoušeném a ověřeném know-how
  • nesmírně přísných nároků na výběr komponent (nové optické válce,…)
  • testování všech součástek před konečnou montáží
  • průběžné kontrole kvality ve všech fázích výrobního procesu

Bezchybná kvalita výrobku je dána:

  • vysokou kvalitou výroby potvrzovanou pozicí na trhu
  • certifikáty ISO/IEC 19798, NF environnement a Nordic Ecolabel
  • výběrem jednotlivých komponent certifikovaných podle těchto norem

Díky své dostatečné výrobní kapacitě je společnost ARMOR schopná pokrýt rostoucí poptávku po kvalitních a ekologických tiskových náplních.

Kvalita a ekologie

Program OWA ctí principy udržitelného rozvoje a v současné době je jedinou značkou, která se může pochlubit třemi různými ekologickými certifikáty: Nordic Ecolabel, NF Environnement a Blue Angel.

Blue Angel

Německý ekologický certifikát, který potvrzuje, že množství toxického odpadu z označeného výrobku se kontroluje a přísně dodržuje. Potvrzení Blue Angel tedy přispívá ke snížování odpadních produktů a šetření přírodních zdrojů a zároveň k přísnějšímu dodržování zdravotních a bezpečnostních norem na pracovišti.

NF Environnement

Dobrovolné potvrzení vydávané francouzským úřadem AFNOR, které stvrzuje omezování vlivu výrobku na životní prostředí po celou dobu jeho životnosti. Výrobek také musí vyhovovat podmínkám ochrany životního prostředí a využitelnosti. Používání výrobků „NF Environnment“ přispívá k ekologicky odpovědnému chování spotřebitele.

Nordic Ecolabel

Potvrzení, že při výrobě tonerových kazet s tímto certifikátem se vyprodukovalo méně odpadu a spotřebovalo méně energie a surovin. Certifikát zároveň ručí za kvalitní recyklaci vypotřebovaného výrobku.