Správa vašich tiskáren bude hračkou

Tisk = značné náklady a každodenní břemeno pro vaši společnost

Většina malých a středních podniků ještě ani dnes nezná skutečné náklady na tisk, které mohou tvořit až 3 % z celkových nákladů firmy. Mnoho společností vůbec nemá představu o svých zásobách tiskových kazet nebo jejich ceně, navzdory velkému finančnímu riziku (zastarávání, ztráty, nadměrné zásoby …). Získat přesný přehled o nákladech na tisk (včetně nákladů na spotřební materiál a údržby tiskáren) může vypadat složitě.  

Pokud společnosti podceňují náklady na tisk, bývá to proto, že velká část nákladů zůstává „neviditelná“: jsou to tzv. „skryté náklady na tisk“. Mezi náklady, které stále možná ještě přehlížíte, patří interní zdroje, ať na administrativu (zpracování objednávek, faktur, správu dodavatelů atd.), nebo na technickou správu tiskáren. Tiskové služby jsou denní zátěží pro pracovníky IT, kteří musejí věnovat spoustu času řešení požadavků uživatelů.  

K těmto logickým provozním nákladům se ještě přidávají další, které však nejsou nezbytné a dají se vyloučit: včasná výměna tiskových kazet, potíže zaviněné momentálním nedostatkem spotřebního materiálu apod. Ačkoliv pro firmy bývá prioritou snižování nákladů, dalším nezanedbatelným přínosem je zvyšování produktivity a snížení dopadu na životní prostředí.

Outsourcing tiskových služeb: snižuje náklady i starosti

Outsourcing tiskových služeb, jinak známý jako Managed Print Services (MPS), se skládá ze správy tiskových zařízení a zajištění dodávek spotřebního materiálu.

Hlavní přínos MPS spočívá v tom, že kompletní vzdálenou správu tiskových zařízení převezme dodavatel služby, a vaše společnost se tím zbaví této starosti.

Díky propojení tiskových zařízení a nástrojů na sběr dat poskytovatel služby dokáže monitorovat firemní tisková zařízení v reálném čase a zajistit tak jejich provoz bez výpadků. Shromážděná data umožňují například plánované doplňování spotřebního materiálu. Společnost se proto už nemusí zabývat doplňováním jejich skladových zásob a výpadky v zásobování. Provedená analýza je také užitečná pro optimalizaci tiskových zařízení a úsporu nákladů.


Další předností naší služby OPS je transparentnost rozpočtu, obyčejně prostřednictvím účtování ceny za stránku. Společnost platí jen za počet vytištěných stránek podle předem stanovené kalkulace. Svěříte-li správu vašich tisků do rukou odborníků, vyřešíte tím své hlavní problémy:

  • Budete znát přesné výdaje za tisk a budete schopni předvídat budoucí vývoj.
  • Budete mít vyhodnocení skladby svých současných tiskáren i podklady pro jejich optimalizaci.
  • Ušetříte čas díky zjednodušení správy.
  • Zajistíte spokojenost uživatelů, protože se zlepší jejich pracovní podmínky.

Na trh MPS konečně přichází alternativa k nabídkám výrobců tiskáren!

Pro dosažení výhod externí správy tiskových zařízení bylo doposud nutné využívat nabídku „výrobce“ a nakupovat nové stroje výhradně dané značky. Trhu služeb MPS dominovaly dlouho výrobci tiskáren, kteří těchto nabídek využívají k umístění často předimenzovaných zařízení a kromě toho si zákazníky zavazují dlouhodobými smlouvami.

Řešení OPS nabízí jednoduchý, flexibilní outsourcing tiskových služeb. Malé a střední podniky tak zbavuje těchto starostí.

Chcete-li vědět, co vám řešení OPS může přinést, co nejdříve nás kontaktujte: naši odborníci zodpoví všechny vaše otázky!