Jste prodejce? Staňte se OPS partnerem!

Nabídka OWA Print Serices (OPS) umožňuje prodejcům nabízet tiskové služby „na klíč“. Toto řešení pokrývá většinu značek tiskáren napříč technologiemi tisku. Je příležitostí pro prodejce k posilování jejich vztahů se zákazníky a zajišťování dodatečných příjmů za služby.

Využijte rostoucího trhu

Na rozvíjejícím se trhu služeb představuje řešení OPS velkou příležitost: prodejci spotřebního materiálu a poskytovatelé IT servisu mohou o tuto službu nabídnout svým pravidelným zákazníkům a posílit tak jejich věrnost díky pravidelné péči o tisková zařízení.

Trh MPS

 • 30% růst v období 2016 až 2019 (zdroj IDC)
 • přes 40 % malých a středních firem plánuje přechod na službu externí správy tiskáren během příštích 2 let (zdroj Quocirca)

Co kdyby se tisky vašich zákazníků proměnily ve zdroj příjmů?

Hlavním kouzlem pro prodejce je, že společnost ARMOR zajišťuje kompletní službu pro partnera. Vy, jako partner, budete jednoduše přeúčtovávat služby vašim zákazníkům a dále rozvíjet obchodní vztah.

Jednoduchost, věrnost a dodatečné příjmy

1. Službu zajišťuje společnost ARMOR. Vy posíláte faktury zákazníkovi a marže vám zůstává.
2. Uzavřete smlouvu a staňte se dlouhodobě správcem všech tiskových zařízení zákazníka.
3. Vytvářejte dodatečné marže na veškerém hardwaru, spotřebním materiálu a službách.

Tiskové služby OWA pro malé a střední firmy

OPS (OWA Print Services) je řešení tiskových služeb na klíč. OPS rozklíčuje a zoptimalizuje náklady na tisk, přizpůsobí se stávající skladbě tiskáren bez ohledu na jejich značky a zbaví vás starostí s nákupem spotřebního materiálu, údržbou a správou tiskáren a multifunkčních zařízení.

Vyzkoušejte naše řešení na 1 měsíc a dostanete tipy jak snížit náklady na tisk nejméně o 30 %!

Jak tisková služba OWA funguje

Zdarma vám dodáme jednoduchou aplikaci, která bude hlídat tiskárny za vás. Zajistí včasné dodávky spotřebního materiálu a v případě potřeby iniciuje technické zásahy na opravy tiskáren. To vše na konci každého čtvrtletí vyúčtuje jako službu pro všechna zařízení pod smlouvou.

Blue Angel

Německý ekologický certifikát, který potvrzuje, že množství toxického odpadu z označeného výrobku se kontroluje a přísně dodržuje. Potvrzení Blue Angel tedy přispívá ke snížování odpadních produktů a šetření přírodních zdrojů a zároveň k přísnějšímu dodržování zdravotních a bezpečnostních norem na pracovišti.

NF Environnement

Dobrovolné potvrzení vydávané francouzským úřadem AFNOR, které stvrzuje omezování vlivu výrobku na životní prostředí po celou dobu jeho životnosti. Výrobek také musí vyhovovat podmínkám ochrany životního prostředí a využitelnosti. Používání výrobků „NF Environnment“ přispívá k ekologicky odpovědnému chování spotřebitele.

Nordic Ecolabel

Potvrzení, že při výrobě tonerových kazet s tímto certifikátem se vyprodukovalo méně odpadu a spotřebovalo méně energie a surovin. Certifikát zároveň ručí za kvalitní recyklaci vypotřebovaného výrobku.

Jednoduché, ekonomické a ekologické řešení

Řešení OPS je ihned dostupné pro všechny vaše tiskárny a multifunkční zařízení. Smlouva je jednoduše realizovatelná a flexibilní. Náš tým vám pomůže s optimalizací správy vašich tiskových zařízení a umožní vám dosáhnout v průměru 30% úspory nákladů na tisk. Tiskové služby OWA zároveň minimalizují vliv firemního tisku na životní prostředí.

Ekologický přístup
 • Optimalizace životnosti zařízení
 • Integrovaný sběr použitých kazet bez poplatků
 • Individuální materiálový report
Zjednodušení
 • Jediná faktura za všechna vaše tisková zařízení
 • Jedno kontaktní místo pro jejich správu
 • Dostupná a efektivní služba podpory
Snížení nákladů
 • Optimalizované celkové náklady na vlastnictví
 • Pevné ceny po dobu trvání smlouvy
 • Konkurenceschopné ceny za stránku
Žádné starosti
 • Optimalizace životnosti zařízení
 • Integrovaný sběr použitých kazet bez poplatků
 • Individuální materiálový report
Úspora času
 • Žádné vystavování objednávek
 • Žádný nedostatek spotřebního materiálu
 • Žádné starosti se zásobami

Jedinečnost řešení OPS

Na rozdíl od řešení MPS nabízených výrobci tiskáren, tiskové služby OWA představují zcela nový princip správy tiskáren, který nevyžaduje žádné změny hardwaru a umožňuje profitovat z výhod značky OWA.
 
Jsme výrobci spotřebního materiálu
Spotřební materiál představuje 40 % ceny za vytisknutou stránku. Naše řešení garantuje kvalitu tisku, spolehlivost a reálné úspory díky velkokapacitním kazetám.
Jsme nezávislí na výrobcích tiskáren
OPS je program pro správu více značek tiskáren i více technologií tisku. Naším záměrem není prodávat nová zařízení. Nebudeme vám proto nutit nové a předimenzované stroje.
Garantujeme ekologické zpracování použitého spotřebního materiálu
OWA je ucelený program výroby, sběru, renovace a recyklace tiskových kazet.

Využijte naší zaváděcí nabídky

 • Monitorujte svá tisková zařízení 1 měsíc zdarma.
 • Nechte si poradit, jak snížit náklady nejméně o 30 %.

*Nabídka tiskových služeb OWA je určená všem malým a středním firmám s více než 5 tiskárnami a poskytujeme ji prostřednictvím naší sítě nebo našich prodejních partnerů

Správa vašich tiskáren bude hračkou

Tisk = značné náklady a každodenní břemeno pro vaši společnost

Většina malých a středních podniků ještě ani dnes nezná skutečné náklady na tisk, které mohou tvořit až 3 % z celkových nákladů firmy. Mnoho společností vůbec nemá představu o svých zásobách tiskových kazet nebo jejich ceně, navzdory velkému finančnímu riziku (zastarávání, ztráty, nadměrné zásoby …). Získat přesný přehled o nákladech na tisk (včetně nákladů na spotřební materiál a údržby tiskáren) může vypadat složitě.  

Pokud společnosti podceňují náklady na tisk, bývá to proto, že velká část nákladů zůstává „neviditelná“: jsou to tzv. „skryté náklady na tisk“. Mezi náklady, které stále možná ještě přehlížíte, patří interní zdroje, ať na administrativu (zpracování objednávek, faktur, správu dodavatelů atd.), nebo na technickou správu tiskáren. Tiskové služby jsou denní zátěží pro pracovníky IT, kteří musejí věnovat spoustu času řešení požadavků uživatelů.  

K těmto logickým provozním nákladům se ještě přidávají další, které však nejsou nezbytné a dají se vyloučit: včasná výměna tiskových kazet, potíže zaviněné momentálním nedostatkem spotřebního materiálu apod. Ačkoliv pro firmy bývá prioritou snižování nákladů, dalším nezanedbatelným přínosem je zvyšování produktivity a snížení dopadu na životní prostředí.

Outsourcing tiskových služeb: snižuje náklady i starosti

Outsourcing tiskových služeb, jinak známý jako Managed Print Services (MPS), se skládá ze správy tiskových zařízení a zajištění dodávek spotřebního materiálu.

Hlavní přínos MPS spočívá v tom, že kompletní vzdálenou správu tiskových zařízení převezme dodavatel služby, a vaše společnost se tím zbaví této starosti.

Díky propojení tiskových zařízení a nástrojů na sběr dat poskytovatel služby dokáže monitorovat firemní tisková zařízení v reálném čase a zajistit tak jejich provoz bez výpadků. Shromážděná data umožňují například plánované doplňování spotřebního materiálu. Společnost se proto už nemusí zabývat doplňováním jejich skladových zásob a výpadky v zásobování. Provedená analýza je také užitečná pro optimalizaci tiskových zařízení a úsporu nákladů.


Další předností naší služby OPS je transparentnost rozpočtu, obyčejně prostřednictvím účtování ceny za stránku. Společnost platí jen za počet vytištěných stránek podle předem stanovené kalkulace. Svěříte-li správu vašich tisků do rukou odborníků, vyřešíte tím své hlavní problémy:

 • Budete znát přesné výdaje za tisk a budete schopni předvídat budoucí vývoj.
 • Budete mít vyhodnocení skladby svých současných tiskáren i podklady pro jejich optimalizaci.
 • Ušetříte čas díky zjednodušení správy.
 • Zajistíte spokojenost uživatelů, protože se zlepší jejich pracovní podmínky.

Na trh MPS konečně přichází alternativa k nabídkám výrobců tiskáren!

Pro dosažení výhod externí správy tiskových zařízení bylo doposud nutné využívat nabídku „výrobce“ a nakupovat nové stroje výhradně dané značky. Trhu služeb MPS dominovaly dlouho výrobci tiskáren, kteří těchto nabídek využívají k umístění často předimenzovaných zařízení a kromě toho si zákazníky zavazují dlouhodobými smlouvami.

Řešení OPS nabízí jednoduchý, flexibilní outsourcing tiskových služeb. Malé a střední podniky tak zbavuje těchto starostí.

Chcete-li vědět, co vám řešení OPS může přinést, co nejdříve nás kontaktujte: naši odborníci zodpoví všechny vaše otázky!