Materiálový report: Konkrétní důkaz vašeho ekologického chování


Program OWA vám poskytuje konkrétní důkaz vašeho závazku – a závazku vaší společnosti. Náš systém dohledatelnosti umožňuje kompletně monitorovat životní cyklus použitých kazet. Je to tedy skutečný důkaz o závazku vaší společnosti k udržitelnému rozvoji.

Co je Materiálový report?

Materiálový report je dokument, který certifikuje všechna data týkající se Zpětného odběru OWA a přesně určuje, co se stalo s použitými kazetami z vaší společnosti.

Tyto informace jsme schopni poskytovat díky zpětnému odběru na míru, který nám umožňuje vysledovat vaše kazety napříč celým procesem; od zpětného odběru až po recyklaci. Toto monitorování – prováděné počítači a přizpůsobené na míru každé společnosti – umožňují štítky s čárovým kódem nalepené na sběrných boxech, které spotřebitele identifikují.

Materiálový report potvrzuje, že hmotnost odebraných použitých tonerových kazet je stejná jako hmotnost zpracovaných kazet. Materiálový report také uvádí, kolik kazet je renovováno, kolik z nich je rozebráno a popisují se v něm také druhotné suroviny, které jsou vráceny do výrobního procesu.

Materiálový report obsahuje následující informace:

1. Analýza položek shromážděných z vaší společnosti:

 • množství a váha shromážděných inkoustových kazet
 • množství a váha shromážděných tonerových kazet
 • rozdělení shromážděných tonerových kazet podle značky

2. Data týkající se zpracování položek shromážděných z vaší společnosti:

Rozdělení podle použitelnosti kazet:

 • množství a váha opakovaně použitelných tonerových kazet
 • množství a váha tonerových kazet, které nelze opakovaně použít

Recyklace rozebraných tonerových kazet:

 • váha zpracovaných materiálů
 • podrobnosti o zpracovaných materiálech (podle hmotnosti a podle procentního poměru z demontované­ho celku)

3. Posouzení sníženého dopadu na emise CO2: 

 • Snížený dopad na emise kg CO2 ve srovnání s tradičním procesem spalování
 • Snížení emisí CO2 odpovídající kilometrům ujetým autem

Všechny tyto údaje lze využít pro zpracování vašeho CSR reportu.

Efektivní nástroj pro jednoduchou, praktickou a na míru šitou politiku společenské odpovědnosti (CSR)

Program OWA přispívá ke snížení dopadu vaší práce na životní prostředí. Tím vám pomůže dosáhnout cílů CSR. Materiálový report je užitečným nástrojem pro podniky, protože názorně ukazuje, jaký dopad mají jejich aktivity na životní prostředí (zejména z hlediska produkce odpadu a klimatických změn).   Materiálový report můžete využít pro tvorbu CSR reportu:

 • v rámci stávajících právních předpisů: článek 255 francouzského zákona Grenelle II, vyhláška 2012–577 ze dne 24. dubna 2012, o povinnostech společností být transparentní v sociálních a environmentálních otázkách;
 • anebo použití zadávacích podmínek týkajících se CSR a mimo finančního vykazování: Globální pakt OSN (zásady 8 a 9), GRI4, OECD (princip 6).

  Materiálový report je pomůcka připravená k okamžitému použití a splňuje kritéria posuzování vlivu na životní prostředí.

Jak je možné využít Materiálový report pro CSR report?

Materiálový report vám vygenerujeme a vy si v něm můžete ověřit množství kazet odebraných z vaší společnosti za dané období.   S vaším Materiálovým reportem máte po ruce přesné údaje, které je vhodné zahrnout do celkového CSR reportu. Je možné je použít následujícím způsobem:

Data pro oddíl „odpadové hospodářství“ v CSR reportu

Program OWA je příležitost k recyklování odpadu a tím snižování jeho množství. Můžete jej využít pro:
1. vyčíslení renovovaných kazet v poměru ke všem zakoupeným kazetám. To je užitečné, pokud vyhodnocujete, jak vám ukládá norma GRI4-EN2, poměr zboží vyrobeného z recyklovaných materiálů.
2. porovnání objemu zakoupených kazet podle typu (inkoustová, tonerová, zásobník) a objemu odebraných kazet; podle typu můžete vypočítat míru odběru tiskových kazet a tím i účinnost vašeho třídicího systému.
3. materiálový report, který udává celkovou váhu odpadu z kazet, které jste poslali do OWA a co se s nimi stalo (zda byly opětovně použity nebo byl jejich materiál zrecyklován); díky tomu můžete konsolidovat celkovou váhu odpadu podle typu a způsobu zpracování (GRI4-EN23).

Data pro oddíl „klimatická změna“ v CSR reportu

Materiálový report také poskytuje hodnocení snížení uhlíkové stopy, vyplývající z recyklačního řešení OWA ve srovnání s tradičním postupem spalování. To je další pozitivní činitel snížení vaší uhlíkové stopy!  
Jdeme na to!

Zpětný odběr kazet: jedinečnost programu OWA

Klikněte na odkaz a čerpejte si všechny výhody zpětného odběru OWA.

Založte si odběrný účet OWA

Jděte na náš extranet: www.owa-collect.com
1. Zaregistrujte se přímo na stránce v oddílu „Ještě nejste uživatelem?“
2. Naše služba ověří váš účet a do 24 až 48 hodin obdržíte potvrzovací e-mail s:

 • Číslem účtu
 • Uživatelským jménem a heslem
 • Podmínkami

Třífázový postup

1. Zažádejte o doručení prázdných sběrných boxů

Není nic jednoduššího než zažádat o doručení prázdných sběrných boxů
1. Přihlaste se k extranetu pomocí jména a hesla: www.owa-collect.com.
2. Jděte do oddílu „objednávka sběrných boxů“.
3. Vyplňte požadované množství boxů.
4. Vyplňte doručovací adresu.
5. Potvrďte objednávku. Objednávka vám bude bezplatně doručena za 1 až 3 dny*.

2. Zažádejte o odběr plných boxů

Jakmile je sběrný box plný (15 až 20 kazet o maximální váze 20 kg), přihlaste se k účtu na www.owa-collect.com a zažádejte o zpětný odběr.
Pro každou žádost o vyzvednutí musíte vytisknout identifikační štítek s čárovým kódem. Ten si můžete stáhnout po potvrzení vaší žádosti o zpětný odběr a bude vám také zaslán s podrobnostmi o příjezdu dopravce nebo odběratele.

 • Pro zpětný odběr musí být štítek pokaždé nalepen na všech sběrných boxech.
 • Pro zpětný odběr palet nalepte štítek na každý box a také nalepte dva štítky na paletu (dlouhá a krátká strana palety). Pro další informace o balení palet, přejděte na www.owa-collect.com.

  Používáme dopravce, který vám zavolá a vyzvedne si u vás boxy do 24 až 72 hodin*.

3. Osvědčení o sledování odpadu

OWA vám do měsíce od odběru kazet vystaví Osvědčení o sledování odpadu. Tento dokument poskytuje důkazy o Závazku OWA shromažďovat a recyklovat vaše použité kazety a obsahuje všechny informace o průvodce k sledování odpadu.

Požadavky na odběr

Chcete-li chránit kazety během přepravy, vložte tonerové kazety zpátky do vyfouknutých sáčků a inkoustové kazety do obalu. Boxy musí:

 • být plné alespoň ze 3/4.
 • být bezpečně uzavřené.
 • být odlišené štítkem (který vám přišel na e-mail nebo který je možné stáhnout na online servisu, když o vyzvednutí žádáte).
 • obsahovat použité kazety.
 • nesmí obsahovat další odpady (lahve, baterie atd).

*V případě dodávek a vyzvednutí v pařížském regionu jsou žádosti vyřizovány nejpozději do 20 dnů.

Sbírejte prázdné kazety se společností ARMOR


Společnost ARMOR nabízí srozumitelné řešení zpětného odběru použitých tonerů, které je dostupné v celé Evropě. Můžete se  zúčastnit programu OWA umístěním, anebo shromažďováním sběrných boxů OWA v prodejních prostorách.

Důvody proč si vybrat společnost ARMOR

Řešení recyklace spotřebních materiálů pro tiskárny je výhodné ve všech ohledech: je jednoduché, zdarma a je šetrné k životnímu prostředí

 • Finanční výhody: nástroje pro zpětný odběr a s tím spojená péče o životní prostředí z vás dělají atraktivní volbu pro zákazníky.
 • Záruky spojené s profesionální službou: sběr je nedílnou součástí společnosti ARMOR. Máme oddělení věnované výhradně sběru spotřebního materiálu po skončení životnosti.
 • Zodpovědný přístup ke sběru: společnost ARMOR se zavazuje, že bude pomáhat všem svým odběrným partnerům recyklovat všechny prázdné součásti kazet způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Proto každému partnerovi garantujeme kompletní kontrolu nad tímto procesem: sběrem, renovací, opětovným použitím materiálů, energiemi atd. Cílem je posilovat pozitivní cirkulární proces, který snižuje plýtvání surovinami.

Odběrný program pro distributory v praxi

Společnost ARMOR vám nabízí na míru šitou službu. Její k tomu účelu vytvořená společnost RECOLL, která sídlí v Nizozemsku, od roku 2003 shromáždila více než 40 milionů prázdných inkoustových a tonerových kazet.

Společnosti RECOLL, která je díky službě zpětného odběru a recyklace již známá ve svém oboru, vám nyní poskytuje ještě více výhod. S RECOLL si můžete užívat štědré platby a zpětný odběr je tak pro vás ziskový.

Stát se odběrným partnerem společnosti ARMOR je velmi snadné!

1. Vyplňte tento kontaktní formulář.
2. Společnost ARMOR se s vámi do 24 hodin spojí a navrhne vám plán na míru.
3. Zdarma získáte odběrná zařízení (podléhá určitým podmínkám).
4. Jakmile se váš sběrný box naplní, kontaktujte společnost ARMOR, která do 24 hodin zorganizuje výměnu odběrných zařízení.

S dotazy a pro více informací se obraťte na:

Ozveme se vám, jak jen to bude možné.

Zpětný odběr pro širokou veřejnost

Kazety už nikdy nevyhazujte! Odevzdejte je v obchodě a o zbytek se postaráme my! Vybrané kazety recyklujeme na 100 %!  
I přes to, že recyklace je mezinárodní žhavé téma, stále si na ni všichni nezvykli! Většina prázdných inkoustových a tonerových kazet se v domácnostech vyhazuje společně s dalším odpadem a končí tak na skládkách nebo ve spalovnách. Ostatní kazety jsou uživateli vytříděny a umístěny do nesprávných košů nebo kontejnerů. To ale pro naši planetu není udržitelné řešení.

Recyklujte použité inkoustové kazety a staňte se ekologicky zodpovědným občanem!

Zapojením se do systému sběru a renovace kazet pomáháte redukovat skládky a zachováváte přírodní zdroje. Vaše pravidelná účast na našem programu odběru kazet nám umožňuje snižovat vliv na životní prostředí a vytvářet udržitelnější ekonomický model.

 Proč prázdné kazety svěřit společnosti ARMOR?

Cíle sběru jsou jednoduché: získat co největší počet prázdných kazet a znovu je použít nebo recyklovat, aby se tak snížila spotřeba přírodních zdrojů a současně se efektivněji využívala i energie a suroviny. Jako výrobce renovovaných kazet má společnost ARMOR odborné znalosti o celém jejich životním cyklu i o tom, jak je recyklovat nebo renovovat.

Pokud se rozhodnete odevzdávat použité kazety na sběrném místě ARMOR, zajistíte tím, že budou kompletně zrecyklovány: je možné, že kazetu po pečlivém zpracování znovu použijeme; pokud ne, tak ji společnost ARMOR zrecykluje ze 100 % kvůli surovinám a energii, které byly na její výrobu použity.

Společnost ARMOR, odběrný partner místních prodejen

Kvůli recyklaci kazet není nutné chodit příliš daleko! K dispozici je velké množství odběrných míst schválených společností ARMOR, kde můžete použité kazety odevzdat – jedno z nich je jistě i blízko vašeho bydliště.

Společnost ARMOR rozmístila ve spolupráci s konkrétními značkami sběrné boxy ve většině supermarketů a prodejen IT/domácích spotřebičů.
Staňte se zodpovědným spotřebitelem kazet již dnes:

 • Jednoduchý zvyk: Nevyhazujte in­koustové nebo tonerové kazety.
 • Buďte ekologicky zodpovědný občan: Odevzdejte prázdné kazety v blízkém sběrném místě.

Věděli jste, že…?

Koupě renovovaných výrobků snižuje spotřebu energie a surovin!

Bezplatná služba zpětného odběru kazet pro vaši společnost


Společnost ARMOR shromažďuje použité tonerové a inkoustové kazety od zákazníků, kteří si zvolili řešení OWA. Při výběru toneru OWA získává kupující záruku, že pokud jej již nebude potřebovat, bude odebrán, vytříděn, recyklován nebo renovován.

Služba zpětného odběru, která bere závazky vážně: OWA je první značka, která 100% recykluje vaše tonery

Zpětný odběr rozhodně neznamená konec vašich kazet – je to jednoduše začátek nové kapitoly! Po odběru jsou kazety roztříděny a …

 • ty, které lze znovu použít, jsou renovovány
 • ostatní jsou zcela rozebrány a roztříděny podle materiálu (měď, tonerový prášek, různé druhy plastů atd.); zbývající tonerový prášek se odsaje; součástky, která lze znovu použít jsou uskladněny a zbylé suroviny jsou pečlivě roztříděny podle kategorie a typu
 • materiály jsou poté znovu použity jako druhotné suroviny, nebo jsou z nich vyrobeny nové výrobky jako například cívky pro naše 3D tiskové struny OWA.

Společnost OWA se zavazuje, že každá kazeta bude po úplném a jedinečném procesu recyklace materiálů znovu použita.

Zpětný odběr na míru každému uživateli

V rámci programu OWA je každý sběrný box označen štítkem s čárovým kódem identifikujícího původce. To umožní kompletní dohledatelnost během celého procesu zpracování kazet. Počítačový monitorovací systém nám umožňuje stanovit přesná data pro  Materiálový report z každého odběrného místa!

Kontrolujte životní cyklus svých kazet díky našemu programu OWA!

Zpětný odběr

I v současnosti se drtivá většina vypsaných tonerových kazet vyhazuje do koše společně s průmyslovým odpadem nebo odpadem z domácností. Odevzdáváním kazet ke zpětnému odběru propagujete recyklaci odpadu a prosazujete tak udržitelný rozvoj.

Výhod sběrného programu je mnoho:

 • snižuje množství odpadu, jeho spalování, nebo skládkování
 • podporuje recyklaci a znovupoužití odpadu,
 • pomáhá s ochrannou životního prostředí.

Jako prodejce renovovaných tiskových produktů věnuje společnost ARMOR jejich zpětnému odběru mimořádnou pozornost. Zpětný odběr je pro společnost ARMOR tak důležitý proto, že bez prázdných tonerových kazet není možné dodávat nové spotřební materiály pro tiskárny.

Co mohu udělat s použitými tonery?

Společnost ARMOR vám nabízí globální řešení pro sběr vypsaných inkoustových a tonerových kazet, které pokrývá celu Evropu, ať jste distributor, společnost nebo jednotlivec.

Jste podnik nebo místní správní orgán?

S OWA si můžete vybrat ekologický postup sběru tonerových kazet s kompletním a unikátním procesem opětovného zužitkování materiálu. Pokud použijete více než 10 tonerových kazet za rok, můžete těžit z odběru a dalších služeb OWA, které vám přizpůsobíme na míru.

Jste běžný spotřebitel?

Vyhazujte vypsané tonerové nebo inkoustové kazety do poskytnutých sběrných kontejnerů. Můžete využít předplacené sáčky k recyklaci dodávané v některých baleních inkoustových kazet.

Jste distributor?

Chcete být zástupce OWA pro odběr a nabídnout tuto službu svým zákazníkům?

Materiálový report: nástroj uzpůsobený pro vykazování CSR

Protože je náš odběrný systém personalizovaný, můžeme vaše tonery dohledat v každé jeho fázi a poskytnout vám jejich Materiálový report. Svůj Materiálový report si můžete zobrazit online a podívat se na množství kazet, které jste vytřídili za určité období. Konkrétní a detailní evidence vašeho závazku vám ukazuje, co přesně se s vašimi použitými kazetami stalo. Report je připraven k použití a splňuje kritéria hodnocení výkonu, která potřebujete k vykazování CSR

Chcete maximalizovat příznivé účinky sběru?

Spojte se s dalšími uživateli tiskáren! To umožní společnosti ARMOR plánovat zpětný odběr méně často a ve větším množství, což výrazně sníží emise skleníkových plynů a poskytne vám výhody sběru na pracovišti.

Zajímá vás něco ohledně odběrného programu?
KONTAKTUJTE NÁS

Získejte online přístup ke svým službám:
PŘIHLAŠTE SE