Blue Angel

Německý ekologický certifikát, který potvrzuje, že množství toxického odpadu z označeného výrobku se kontroluje a přísně dodržuje. Potvrzení Blue Angel tedy přispívá ke snížování odpadních produktů a šetření přírodních zdrojů a zároveň k přísnějšímu dodržování zdravotních a bezpečnostních norem na pracovišti.

NF Environnement

Dobrovolné potvrzení vydávané francouzským úřadem AFNOR, které stvrzuje omezování vlivu výrobku na životní prostředí po celou dobu jeho životnosti. Výrobek také musí vyhovovat podmínkám ochrany životního prostředí a využitelnosti. Používání výrobků „NF Environnment“ přispívá k ekologicky odpovědnému chování spotřebitele.

Nordic Ecolabel

Potvrzení, že při výrobě tonerových kazet s tímto certifikátem se vyprodukovalo méně odpadu a spotřebovalo méně energie a surovin. Certifikát zároveň ručí za kvalitní recyklaci vypotřebovaného výrobku.