Ekologický přístup

 •  Optimalizace životnosti zařízení
 • Integrovaný sběr použitých kazet bez poplatků
 • Individuální materiálový report

Zjednodušení

 •  Jediná faktura za všechna vaše tisková zařízení
 • Jedno kontaktní místo pro jejich správu
 • Dostupná a efektivní služba podpory

Snížení nákladů

 •  Optimalizované celkové náklady na vlastnictví
 • Pevné ceny po dobu trvání smlouvy
 • Konkurenceschopné ceny za stránku

Žádné starosti

 •  Optimalizace životnosti zařízení
 • Integrovaný sběr použitých kazet bez poplatků
 • Individuální materiálový report

Úspora času

 •  Žádné vystavování objednávek
 • Žádný nedostatek spotřebního materiálu
 • Žádné starosti se zásobami